Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Taiteellisen johtajan linjauksia

Arvoisat mieskuoromusiikin valtiaat!

Suomen Mieskuoroliiton vastuualueen kattaessa koko maan on selvää, että taiteellisessa työskentelyssä on otettava huomioon eri kuorojen lähtökohtia ja toimintamahdollisuuksia. Suurimmaksi kysymykseksi yleensä nousee, mihin tasoon raja toiminnan suunnittelussa vedetään ja kenelle taiteellisen suunnittelun lopputulos on kohdistettu. Olen vahvasti sitä mieltä, että tämä raja tulee nostaa totuttua korkeammalle. Uhkana toki on, että riman nostaminen edesauttaa genremme taiteellista nousujohdanteisuutta. Suomen Mieskuoroliiton tulee maan ainoana mieskuoromusiikkiin keskittyneenä liittona ajatella jäsenkuorojensa lisäksi myös suomalaisen mieskuoromusiikin kansainvälistä kehitystä.

Taiteellisesti ruohonjuuritason kuorotoiminnasta kansainvälisen kehittymisen turvaamiseen näen ensisijaisesti kaksi kehitystä kaipaavaa kohtaa:
1. Johtajakoulutusta on lisättävä ja ammattimaiseen johtajuuteen kannustettava
2. Liiton nuottijulkaisujen sisällön suunnittelussa määrä ei saa koskaan korvata laatua

Mieskuoron anatomiaa

Kuoron hallinto on tunnetusti perinteiden vaalimisen, historian taltioinnin, toiminnan sujumisen ja jatkuvuuden, veljeyden ylläpitämisen ja sen vahvistamisen, taloudenpidon jne. jne. kannalta elintärkeää. Demokraattisesti valitut kuoron puheenjohtaja sekä hallitus, toimikunnat ja muut käytännön asioihin paneutuvat ryhmittymät huolehtivat siitä, että kuoro toimii. Voidaan siis sanoa, että hallitus on KÄYTÄNNÖN toiminnan keho ja aivot.

Taiteellista toimintaa pyörittääkseen kuoro palkkaa johtajan. Tämän työskentelyapuna saattaa toimia esimerkiksi musiikkilautakunta, mutta vastuu taiteellisesta lopputuloksesta on aina yksin johtajalla. Yksinkertaista sinänsä, mutta käytännössä vaatii sen, että johtaja oikeasti tietää mitä tekee. Voidaan siis sanoa, että johtaja on TAITEELLISEN TOIMINNAN keho ja aivot. 

Johtaja – turha suuri kuluerä?

Minkälaisia valmiuksia tehtävänsä toteuttamiseen johtajalta sitten vaaditaan, onkin mielenkiintoisempi kysymys. Johtajan päätyminen kuoronsa eteen on aina tapaus- ja kuorokohtainen valintaprosessi. Ensimmäinen lähtökohta saattaa olla, että on muusikko tai musiikin kanssa paljon tekemisissä.
”Sen täytyy osata soittaa pianoa tai laulaa! Tai ainakin antaa äänet? Hyviä ja svengaavia biisejä sen täytyy kyllä vetää, tai sitten jotain isänmaallista.”
Monelle teistä lukijoista on onneksi ainakin periaatteessa selvää, mitä johtajalta vaaditaan, mutta kenttää tarkastelleena tiedän, että huomattavan suurelle osalle ei. Johtajien roolista tai taiteellisista valmiuksista on niin huonoja kuin jopa järjettömiä esimerkkejä ympäri maata.

Kuoron johtamiseen vaaditaan käytännön kokemuksen lisäksi opintoja, kuten minkä tahansa ammatin harjoittamiseen. Sitä ei opita kertakurssilla tai kahdella. Varhaisiän musiikkiopinnot ja myöhemmät ammattiopinnot antavat vahvaa perustaa. Parhaimmassa tapauksessa johtaja saa kuoronjohdon A-tutkinnon suoritettua kunnialla ja vieläpä musiikin maisterin paperit kouraan. Tätä hetkeä edeltää keskimäärin noin 15-20 vuotta opiskelua. Sitten alkaa varsinainen tämän alan taiteilijaksi kasvaminen ja syntyy kovan luokan ammattilaisia.

Olen toki tietoinen siitä valitettavasta tosiasiasta, ettei kuoronjohto ole monellekaan taiteellisena johtajana toimivalle päätyö. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tilanteeseen on vain tyytyminen – katsoo asiaa sitten kuoron tai johtajan silmin. Kannustankin laulajia etsimään keinoja johtajiensa koulutuksen mahdollistamiseksi, jos sellaiselle koetaan tarvetta.

Epäpätevyyttä voidaan siis aina koulutuksen kautta pyrkiä korjaamaan, mutta kaikista tärkein ominaisuus johtajalla on kuitenkin intohimo. Sen puute tekee kuoron johtamisen hyvin vaikeaksi, pitkällä tähtäimellä jopa mahdottomaksi. Laulajat tahtovat eteensä jonkun, jolla on uskallusta, näkemystä ja kykyä laittaa itsensä likoon musiikin vuoksi – siitä meikäläisille maksetaan. 

Kysymykseen siitä, kuinka paljon kuoronjohtajalle täytyy maksaa palkkaa työstään, vastaan vastakysymyksellä: Kuinka paljon itse tahtoisit palkkaa työstä, joka
- syö ajankäytöllisesti kaiken ajan (viikoittaiset harjoitukset, taiteellinen suunnittelu, ohjelmiston etsintä, sen opettelu ja läpikäynti, oma kouluttautuminen, verkostoituminen jne. jne.)
- ei sisällä lounasetua
- ei sisällä terveydenhuoltoa
- ei sisällä sairaslomia tai palkallisia lomia
Toki jossain voi olla toisinkin, mutta tämä lista monine muine puutoksineen on valtaosalle kuoronjohtajista arkipäivää. Väistämättä tulee mieleen, miten johtaja jaksaa olla innostava, kouluttaa itseään ja vielä jakaa ammattitaitonsa kuorolle, joka maksaa hänelle palkkaa mahdollisimman vähän? Eikö johtaja tosiaankaan ole kuoron tärkein henkilö? Pitäisi varmaan olla. Kuorolaulussa pääpaino nimittäin on yhteisöllisyyden ja hauskanpidon lisäksi kuitenkin musiikin ja taiteen tekemisessä. Jos näin ei ole, suosittelen kokeilemaan jotain muuta harrastusmuotoa, kuten vaikkapa nousukiidossa olevaa frisbeegolfia. Lähden mieluusti opastamaan lajin saloihin, eikä maksa mitään!

Nuottijulkaisut

Mielestäni liiton tärkeimpien tehtävien joukkoon kuuluva uuden mieskuoromateriaalin julkaisu on tuuletuksen tarpeessa. Aikaisempi toimintatapa, jolla teokset päätyvät kustannettavaksi, ei ole ollut paras mahdollinen. Tämä asia on kuitenkin jo langetettu musiikkilautakunnan huolehdittavaksi ja töihin on ryhdytty. Vastuun kustannettavaksi päätyneestä materiaalista kannan luonnollisesti taiteellisen johtajan roolissa yksin minä.

Yhteenveto

Liiton toiminnassa on maamme eturivin kuorojen tapaan otettava huomioon taiteen tekeminen nousujohteisesti siten, että koko ala kehittyy. Yleinen rima täytyy pitää ylänurkassa. Mitä alempana tämä rima on, sitä vähemmän ala kehittyy – samoin johtajat. Johtajat ovat kuorolaulun taiteellisen kehityksen tärkein elin. On siis koko maan mieskuoromusiikin kehittymisen etu, jos johtajien taidot kasvavat ja uusia ammattilaisia syntyy.

Toivotan laulajille antoisaa jatkoa maailman parhaan harrastuksen parissa, ja johtajille
kärsivällisyyttä ja intohimon paloa tulevissakin haasteissa!

Apunanne

Paavo Hyökki
Taiteellinen johtaja

© Markku Pihlaja