Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Merkit ja huomionosoitukset

ANOMUSLOMAKKEET
Huomionosoitusanomus (doc)
Vuosiruusukeanomus (doc)

JÄSENMERKKI ­6,50
PERUSMERKKI
­27,00
TAITOMERKKI
­35,00
MESTARIMERKKI

­45,00
ANSIOMERKKI
­47,00
ERITYISANSIOMERKKI
­67,00Ylärivi vasemmalta: perusmerkki, taitomerkki, mestarimerkki, ansiomerkki. Alarivi vasemmalta: erityisansiomerkki, kunniamerkki (ei voi anoa).

ELÄMÄNTAPAMERKKI
-SMKL:n jäsenkuorossa vähintään
25 vuotta aktiivisesti laulaneille
­35,00
PÖYTÄSTANDAARI
-SMKL:n ansioituneille jäsenille anomuksesta merkkiohjesäännön mukaan
70,00

Huomionosoituksia voidaan myöntää SMKL:n ansioituneille jäsenille merkkiohjesäännön mukaan. Huomionosoituksia anotaan erillisellä huomionosoituslomakkeella (doc), joka pyydetään toimittamaan liiton toimistoon noin kuukautta ennen toivottua toimitusajankohtaa. Lomakkeen voi toimittaa liiton toimistoon joko sähköpostin liitteenä tai postitse.

Laulajamerkkien lunastamista varten on liiton toimistoon toimitettava pöytäkirja merkin suorituksesta.Suorituspöytäkirjasta tulee käydä ilmi tentin aika ja paikka, suorittajien, avustajien ja lautakunnan jäsenten nimet sekä tentissä arvotut laulut.

VUOSIRUUSUKKEET
-edellytyksenä perusmerkin suoritus

5 v.
12,00
­10 v. 15,00
­15 v.
­16,00
20 v. 17,00
25 v. 19,00
30 v. 21,00
35 v. 24,00
40 v. 28,00
45 v. 32,00
50 v. 35,00
­55 v.
­38,00
­60 v.
­40,00
­65 v.
­42,00
­70 v.
­45,00Ylärivi vasemmalta: 10 v., 20 v., 25 v. Keskirivi vasemmalta: 30 v., 35 v., 40 v. Alarivi vasemmalta: 45 v., 50 v.


Vuonna 2013 valikoimaan lisätyt uudet ruusukkeet. Ylärivi vasemmalta: 5 v., 15 v., 55 v. Alarivi vasemmalta: 60 v., 65 v., 70 v.

Vuosiruusukeanomuslomake (doc) pyydetään toimittamaan liiton toimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua toimitusajankohtaa. Lomakkeen voi toimittaa liiton toimistoon joko sähköpostin liitteenä tai postitse.