Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Tulevaisuusrahaston säännöt

Suomen Mieskuoroliitto ry:n Tulevaisuusrahasto 

1 § Suomen Mieskuoroliitto ry:n (myöhemmin Liitto) liittohallitus (myöhemmin Liittohallitus) on kokouksessaan 28.11.2013 päättänyt perustaa vapaan rahaston, jonka nimi on Suomen Mieskuoroliitto ry:n Tulevaisuusrahasto (myöhemmin Rahasto).

2 § Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen sekä -lauluyhtyeiden perustamiseksi ja toiminnan tukemiseksi sekä näitä tahoja koskeviin erityishankkeisiin.

3 § Rahaston säännöt vahvistaa Liittohallitus. Sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto voidaan purkaa Liittohallituksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

4 § Rahaston hallinnasta vastaa Liittohallitus.

5 § Rahastoa kartutetaan vuosittain Suomen rakkain mieskuorolaulu -äänitteen (SMKLCD13) tuotosta 1 euro jokaista myytyä levyä kohden. Liittohallituksen päätöksellä 28.11.2013 rahastoon siirretään perustamisen yhteydessä lisäksi 10 000 euroa. Rahastoa voidaan jatkossa kartuttaa myös siirtona Liiton kertyneistä ylijäämistä ja itsenäisen varainhankinnan kautta.

6 § Liittohallitus voi jakaa kerran vuodessa apurahoina enintään puolet (1/2) rahaston pääomasta. Rahastoa on vastaavasti kartutettava kolmen vuoden kuluessa apurahojen jakamisesta vähintään jaettavan summan verran.

7 § Liittohallitus voi myöntää apurahoja hakemuksesta tai omasta aloitteestaan. Apurahoja myöntäessään Liittohallitus voi asettaa niiden maksamiselle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja.

Nämä säännöt on hyväksynyt Suomen Mieskuoroliitto ry:n liittohallitus 28.11.2013.