Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Kuorot kuntoon! -koulutushanke

Liitto käynnistää syksyllä 2016 jäsenistölleen suunnatun Kuorot kuntoon! -koulutushankkeen, jonka tavoitteena on tarjota tapauskohtaisesti kullekin kuorolle räätälöitävän koulutuksen avulla eväitä käytännön työhön ja kuoron kehittymiseen. Koulutus keskittyy erityisesti kuorojen taiteellisen tason nostamiseen, ja kouluttajina toimivat pääasiassa liiton musiikkilautakunnan jäsenet. Kevyimmillään koulutus kattaa yhden kuoroharjoituksen seuraamisen ja rakentavien vinkkien antamisen kuoronjohtajalle työskentelyn kehittämiseksi. Laajempana versiona kouluttaja voi pitää koko päivän kestävän workshopin jostakin tietystä aiheesta esimerkiksi kuoron leirin yhteydessä. Kuorot kuntoon! -hanke on siis eräänlainen päivitetty versio perinteisestä kouluttajapankista.

Koulutusta on lisäksi mahdollista laajentaa taiteellisen työskentelyn ohella kuoron hallinnon sparraukseen. Laajimmassa muodossaan koulutus sisältää tarvittavan määrän etukäteistyötä kuoron tilanteeseen perehtymiseen sekä keskusteluja kuoron hallinnon kanssa paikan päällä toteutettavan workshopin lisäksi. Hallinnon koulutuksesta vastaavat tarpeiden mukaan liiton puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen, muut liittohallituksen jäsenet sekä toiminnanjohtaja Aino Herranen. 

Koulutushankkeesta voi olla kuorolle apua esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa: Kuoronjohtaja kaipaa lisää kuoroa inspiroivaa ohjelmistoa tai uusia ulottuvuuksia kuoron kanssa työskentelyyn. Kuorolla on taloudellisia haasteita, hallinnon dynaaminen toiminta tarvitsee uusia innovaatioita tai laulajamateriaali kaipaa kehittämistä. Koulutus voi sisältää taiteellisen johtajan henkilökohtaista konsultointia esimerkiksi johtamistekniikkaan, harjoitusmetodeihin tai eri musiikkityylien tulkintaan liittyvissä asioissa. Kuoron hallinnon sparraus voi keskittyä esimerkiksi yhdistyksen hallinnon rakenteen kehittämiseen, laulajarekrytointiin tai varainhankintaan.

Koulutuksesta veloitetaan laajuuden mukaan määräytyvä koulutuspalkkio sekä syntyneet matkakustannukset päivärahoineen. Kerro meille mitä kuorosi tarvitsee ja pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta liiton toimistosta: