Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Jäsentiedote 2 / 2016

Helsinki, 21.4.2016Arvoisat mieskuoromusiikin taitajat, vaalijat ja valtiaat!

Kevätkausi on monella kuorolla loppusuoralla ja katse siirtyy kohti tulevaa. Suomen Mieskuoroliiton tarjoamat kurssit pitävät huolen siitä, ettei kesälomakaan ole tekosyy taukoilla mieskuorolaulun jalosta harrastuksesta. Perinteisen Joutsenon merkkilaulukurssin lisäksi tänä vuonna panostetaan myös nimenomaan mieskuorojen johtajien koulutukseen. Taustaksi tähän muistutan toukokuun 2015 jäsenkirjeestä, jossa yhteenvetoni kannanotosta suomalaiseen mieskuorotoimintaan kuului näin: 

”Liiton toiminnassa on maamme eturivin kuorojen tapaan otettava huomioon taiteen tekeminen
nousujohteisesti siten, että koko ala kehittyy. Yleinen rima täytyy pitää ylänurkassa. Mitä alempana tämä rima on, sitä vähemmän ala kehittyy – samoin johtajat. Johtajat ovat kuorolaulun taiteellisen kehityksen tärkein elin. On siis koko maan mieskuoromusiikin kehittymisen etu, jos johtajien taidot kasvavat ja uusia ammattilaisia syntyy.”

Vaikka kuoronjohtajakoulutus esitellään myöhemmin tässä jäsenkirjeessä, avaan vähän aihetta. Kuoronjohtajien kesäkurssit ovat erittäin intensiivisiä periodeja, joista ei koskaan lähdetä tyhjin käsin. Kurssi antaa vastauksia kysymyksiin ja työkaluja jokapäiväiseen johtajatyöhön sekä avaa omaa ajatusmaailmaa uusille urille. Vertaistuki ja uusien kontaktien luonti ovat johtajalle tarpeellista, mutta valitettavan harvinaista herkkua. Joutsenon kaksi eri tasoryhmää pitävät huolen siitä, ettei kenellekään tule tylsää – voin siis lämpimästi suositella ihan jokaiselle! Muistutan myös kaikkia johtajia siitä, että Suomen Kuoronjohtajayhdistys on olemassa nimenomaan Teitä varten. Tästäkin asiasta löydätte lisätietoa myöhemmin tästä kirjeestä!

Suomen Mieskuoroliitossa on kuluvanakin vuonna toimittu ahkerasti uudenlaisten innovaatioiden parissa, ja yksi näistä on nyt lanseerattava Kuorot kuntoon! -apuväline. Tarkoitus on tarjota konsultointiapua ihan kaikenlaisiin mieskuorojen ongelmiin ja pyrkiä näin nostamaan korporaatioiden taiteellista ja taloudellista toimintakykyä. Palvelu on räätälintyötä, ja jokaiseen ongelmaan pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu.

Lopuksi lienee aiheellista muistuttaa lähestyvän syyskauden ohjelmistovalinnoista. Jouluhan se on kohta taas, vaikka vastahan se meni... Uutta jouluohjelmistoa on esimerkiksi liiton uusimmassa 
Joululauluja II -julkaisussa, ja väitän, että tästä löytyy jokaiselle jotain! Liiton julkaisutoiminta tulee jatkossakin toimimaan hyvänä apuvälineenä johtajille ohjelmistosuunnittelussa – olkaa siis kuulolla vastakin. Ja nyt ilmoittautumaan Joutsenon kursseille, mars!

Palveluksessanne


Paavo Hyökki
taiteellinen johtaja


1) Koulutusta ja tukea taiteellisen johtajan työskentelyyn

Kuoronjohtokurssi Joutsenossa 30.6.–3.7.2016

Vuosien tauon jälkeen ensimmäinen Suomen Mieskuoroliiton oma kuoronjohtokurssi järjestetään perinteisenä Joutsenon mieskuoroviikonloppuna 30.6.–3.7.2016. Pelkästään mieskuoroväelle suunnattu kuoronjohtokurssi on puuttunut pitkään liiton koulutuspaletista, joten tilaisuus kannattaa hyödyntää nyt! Kurssilla on kaksi osallistujien lähtötason mukaan räätälöitävää ryhmää, joten se sopii kaikille kiinnostuneille: niin vasta-alkajille kuin jo mieskuorojen taiteellisina johtajina toimiville.

Perustason ryhmä on suunnattu kuoronjohdosta kiinnostuneille mieskuorolaisille ja esimerkiksi varajohtajille, joilla on vähän tai ei lainkaan käytännön kokemusta kuoron johtamisesta. Tämän ryhmän kouluttajana toimii Sulasolin taiteellinen johtaja Timo Lehtovaara, ja ohjelmistona käytetään Suomen Mieskuoroliiton Perusmerkkilauluja. Taitotason ryhmä on puolestaan suunnattu jo mieskuorojen kanssa työskenteleville johtajille, jotka kaipaavat uusia ideoita ja vinkkejä työhönsä. Tämän ryhmän kouluttajana toimii Suomen Mieskuoroliiton taiteellinen johtaja Paavo Hyökki, ja ohjelmisto valitaan Taito- ja Mestarimerkkilauluista. Kuoronjohtokurssi toimii osittain yhteistyössä myös yhtä aikaa järjestettävän merkkilaulukurssin kanssa.

Kuoronjohtokurssi alkaa torstaina 30.6. klo 15 ja loppuu sunnuntaina 3.7. noin klo 15. Kurssin hinta on 300 euroa täysihoidolla ja 250 euroa ilman majoitusta ja aamiaisia. Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2016 sähköisellä lomakkeella liiton verkkosivujen kautta: http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=681ac425c08978ba87aad450696ac15f .

Kuoronjohtaja, liity Suomen Kuoronjohtajayhdistykseen!

Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry. (SKJ) on perustettu vuonna 1992 lisäämään sekä kuoronjohtajien keskinäistä että kuorojen välistä vuorovaikutusta ja kohottamaan kuoronjohtajien julkista statusta. Jäseniä yhdistyksellä on noin 170. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka työskentelevät kuorojen parissa tai opiskelevat kuoronjohtoa ammatikseen. Vuosittainen jäsenmaksu on 40 euroa varsinaiselta jäseneltä ja opiskelijajäseneltä 20 euroa. Jäseneksi on helppo liittyä yhdistyksen verkkosivujen kautta.

Yhdistyksen jäsenetuja ovat muiden muassa ajankohtainen tieto kuoromaailmasta nettisivujen, tiedotussähköpostin sekä Bulletin-lehden kautta, työnhakuun ja palkkaukseen liittyvä tuki sekä vuosittaiset Kuorolaulun talvipäivät jäsenhinnoin. Yhdistys auttaa myös kuoroja uuden taiteellisen johtajan haussa ja on julkaissut suosituksen kuoronjohtajan palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyen.2) Merkkilaulukoulutusta heinäkuussa Joutsenossa ja marraskuussa Jyväskylässä

Joutsenon merkkilaulukurssi 1.–3.7.2016

Tyylinäyte Joutsenon merkkilaulukurssin päätöskonsertista 2015.

Joutsenon merkkilaulukurssi järjestetään tuttuun tapaan juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 1.–3.7.2016. Kurssilla opetellaan perus-, taito- ja mestarimerkkiohjelmistoa asiantuntevien kouluttajien johdolla mukavassa ilmapiirissä hauskanpitoa unohtamatta, ja kurssin päätteeksi on mahdollisuus merkkisuoritukseen. Perus- ja taitomerkkikoulutukseen voivat osallistua yksittäisetkin kuorolaiset, mestarimerkkikoulutusta voimme valitettavasti tarjota vain kokonaisille kvarteteille. Myös perus- ja taitomerkkikokonaisuutta harjoitteleville kvarteteille tarjoamme mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan erikseen yhtyekohtaista koulutusta. Kurssin kouluttajina toimivat liiton musiikkilautakunnan jäsenet ja muut mieskuorojen johtajat.

Merkkilaulukurssi alkaa perjantaina 1.7. klo 11 ja päättyy sunnuntaina 3.7. noin klo 15. Kurssin hinta on 270 euroa täysihoidolla ja 225 euroa ilman majoitusta ja aamiaisia. Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2016 sähköisellä lomakkeella liiton verkkosivujen kautta: http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=80ab650aaa153ccd5b7f566f6c089dd7 .

Mestarimerkkikoulutus ja -tentti Jyväskylässä 5.11.2016 

Kuluvan vuoden toinen mahdollisuus mestarimerkin suorittamiseen järjestetään 5.11.2016 Jyväskylässä. Päivä alkaa koulutuksella, joka on tarkoitettu viime hetken sparraukseksi mestarimerkkikokonaisuuden jo hallitseville laulajille, jotka aikovat suorittaa tentin koulutuksen päätteeksi. Kouluttajina ja tentin vastaanottajina toimivat liiton musiikkilautakunnan jäsenet taiteellisen johtajan Paavo Hyökin johdolla.

Tapahtuma alkaa noin klo 10 ja päättyy noin klo 17, tarkka paikka ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen hinta on 
20 euroa / hlö. Koulutukseen voivat osallistua kokonaiset tai vajaat kvartetit sekä yksittäiset laulajat. Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella liiton verkkosivujen kautta: http://goo.gl/forms/FvKCOCWTQr . Ilmoittautumisaika päättyy 12.10.2016, ja koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Mestarimerkkikokonaisuuteen kuuluvien vapaavalintaisten laulujen nuotit on toimitettava liiton toimistoon viimeistään 12.10.2016 sähköpostitse osoitteella tai postitse Suomen Mieskuoroliitto ry, Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki.


3) Kuorot kuntoon! -koulutushanke käynnistyy syksyllä

Liitto käynnistää syksyllä 2016 jäsenistölleen suunnatun Kuorot kuntoon! -koulutushankkeen, jonka tavoitteena on tarjota tapauskohtaisesti kullekin kuorolle räätälöitävän koulutuksen avulla eväitä käytännön työhön ja kuoron kehittymiseen. Koulutus keskittyy erityisesti kuorojen taiteellisen tason nostamiseen, ja kouluttajina toimivat pääasiassa liiton musiikkilautakunnan jäsenet. Kevyimmillään koulutus kattaa yhden kuoroharjoituksen seuraamisen ja rakentavien vinkkien antamisen kuoronjohtajalle työskentelyn kehittämiseksi. Laajempana versiona kouluttaja voi pitää koko päivän kestävän workshopin jostakin tietystä aiheesta esimerkiksi kuoron leirin yhteydessä. Kuorot kuntoon! -hanke on siis eräänlainen päivitetty versio perinteisestä kouluttajapankista.

Koulutusta on lisäksi mahdollista laajentaa taiteellisen työskentelyn ohella kuoron hallinnon sparraukseen. Laajimmassa muodossaan koulutus sisältää tarvittavan määrän etukäteistyötä kuoron tilanteeseen perehtymiseen sekä keskusteluja kuoron hallinnon kanssa paikan päällä toteutettavan workshopin lisäksi. Hallinnon koulutuksesta vastaavat tarpeiden mukaan liiton puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen, muut liittohallituksen jäsenet sekä toiminnanjohtaja Aino Herranen. 

Koulutushankkeesta voi olla kuorolle apua esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa: Kuoronjohtaja kaipaa lisää kuoroa inspiroivaa ohjelmistoa tai uusia ulottuvuuksia kuoron kanssa työskentelyyn. Kuorolla on taloudellisia haasteita, hallinnon dynaaminen toiminta tarvitsee uusia innovaatioita tai laulajamateriaali kaipaa kehittämistä. Koulutus voi sisältää taiteellisen johtajan henkilökohtaista konsultointia esimerkiksi johtamistekniikkaan, harjoitusmetodeihin tai eri musiikkityylien tulkintaan liittyvissä asioissa. Kuoron hallinnon sparraus voi keskittyä esimerkiksi yhdistyksen hallinnon rakenteen kehittämiseen, laulajarekrytointiin tai varainhankintaan.

Koulutuksesta veloitetaan laajuuden mukaan määräytyvä koulutuspalkkio sekä syntyneet matkakustannukset päivärahoineen. Kerro meille mitä kuorosi tarvitsee ja pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta liiton toimistosta:


4) Tulevaisuusrahaston kevään hakukierros on käynnissä 30.4.2016 saakka

Suomen Mieskuoroliiton Tulevaisuusrahaston kevään hakukierros on parhaillaan käynnissä 30.4.2016 saakka. Tulevaisuusrahasto myöntää sääntöjensä mukaan "apurahoja poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen sekä -lauluyhtyeiden perustamiseksi ja toiminnan tukemiseksi sekä näitä tahoja koskeviin erityishankkeisiin". Rahastosta tuetaan erityisesti toimintaa, joka tähtää uusien laulajien saamiseen harrastuksen piiriin.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://ifest.fi/form/?oid=8&GUID=c89879912ecda0072fd07925c15fa9c8 .
Tulevaisuusrahastosta on aiemmin myönnetty avustuksia muun muassa poikakuorotapahtuman järjestämiseen, uuden nuorten miesten lauluyhtyeen perustamiseen, laulajakoulutukseen ja poikakuorojen ulkomaanmatkoihin. 

Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuorojen ja jäsenkuorojen laulajien on jatkuvasti mahdollista tehdä lahjoituksia Tulevaisuusrahaston pääoman kasvattamiseksi. Lahjoituksia voi tehdä tilisiirtoina Suomen Mieskuoroliiton tilille FI36 1271 3000 0836 46 (NDEAFIHH), tilisiirron viestikenttään maininta ”Tulevaisuusrahasto”. Olemme hakeneet Poliisihallitukselta uutta rahankeräyslupaa, joka mahdollistaisi lahjoitusten ottamisen vastaan myös liiton ulkopuolisilta toimijoilta. Laajempi rahankeräyskampanja käynnistyy jälleen, kun uusi rahankeräyslupa on saatu.

Lisätietoja Tulevaisuusrahastosta liiton verkkosivuilla: www.mieskuoro.fi/toiminta/tulevaisuusrahasto 


5) Seniori- ja opiskelijakuorojen jäsenmaksualennukset haettava 20.5.2016 mennessä

Seniori- ja opiskelijakuorot voivat anoa alennusta Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta Sulasolin jäsenmaksuosuuden tapaan. Normaalista 9,50 euron jäsenmaksusta jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden seniorit ja opiskelijat voivat saada 50 % alennuksen. Alennusta ei kuitenkaan lasketa jäsenmaksusta automaattisesti, vaan se on anottava Suomen Mieskuoroliiton liittohallitukselta jälkikäteen palautuksena jo maksetusta jäsenmaksusta. Vuoden 2016 jäsenmaksujen osalta anomus tulee tehdä 20.5.2016 mennessä, ja vapaamuotoisesta liiton toimistoon lähetetystä anomuksesta tulee käydä ilmi selvästi jäsenmäärä ja kuoron kunkin laulajan seniori- tai opiskelijastatus. Lisätietoja jäsenmaksualennuksen kriteereistä ja anomusmenettelystä saa liiton toimistosta.


6) Laulukauden avaus käynnistää mieskuorosyksyn, tule mukaan tempaukseen!

Mieskuorojen syyskausi starttaa jälleen elokuussa jo perinteeksi muodostuneella Laulukauden avaus -tempauksella. Kampanja käynnistyy tiistaina 9.8.2016, jolloin myös päivitetty kampanjasivusto osoitteessa www.mieskuoro.fi/laulamaan avautuu, ja se jatkuu koko alkusyksyn ajan.

Kutsumme tänäkin vuonna kaikki jäsenkuoromme mukaan Laulukauden avaukseen videokampanjan merkeissä! Käykää koko kuoron tai vaikkapa kvartetin kanssa laulamassa jokin kuorolle tärkeä laulu kuorolle merkityksellisessä paikassa. Kuvatkaa laulu videolle ja lähettäkää se liiton Facebook-sivulle www.facebook.com/mieskuoroliitto (sekä luonnollisesti kuoron omalle FB-sivulle ja muihin tiedotuskanaviin). Videoita voi lähettää 9.8.–20.9.2016, eniten tykkäyksiä saanut video palkitaan! Julkaisemme elokuussa myös uutta liiton toteuttamaa videomateriaalia, pysy kuulolla!

Tuttuun tapaan listaamme Laulamaan!-sivustolle myös kuorojen koelaulu- ja harjoitustietoja alueittain. Mikäli haluatte kuoronne laulajarekrytointitiedot mukaan vuoden 2016 Laulamaan!-sivustolle, ilmoittakaa seuraavat tiedot 1.7.2016 mennessä liiton toimistoon osoitteella :
- kuoron nimi
- kuoron verkkosivujen ja/tai Facebook-sivun osoite
- linkki kuoron omaan rekrytointivideoon tai muuhun jäsenhankintamateriaaliin
- koelaulujen tai avoimien harjoitusten päivämäärä ja paikka
- viikoittaisten harjoitusten aika, paikka ja alkamispäivä
- yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Liiton toimistoon 1.7. mennessä toimitetut tiedot päivitetään uudelle sivustolle ennen toimiston kesälomaa. Jos tarkka pääsykoepäivä ei ole vielä tuolloin tiedossanne, voitte ilmoittaa nyt osan tiedoista ja tarkentaa niitä myöhemmin. 


7) Tulevia tapahtumia meillä ja muualla

Nordklang16 Turussa 3.–7.8.2016

Elokuun alussa 3.–7.8.2016 Turkuun Nordklang16-festivaalille odotetaan vähintään 1 200 kuorolaulajaa Pohjoismaista ja muualta maailmalta. Nordklang16 on festivaali kaikille kuorolaulusta kiinnostuneille ja hyvän musiikin ystäville. Osallistujat muodostavat työpajakuoroja, joiden työn tuloksista voi nauttia festivaalin päätöskonserteissa. Koulutuskieli on englanti. Käytännön järjestelyistä vastaa tällä kertaa Sulasolin Varsinais-Suomen piiri. Ilmoittautumisaikaa festivaalille on 31.5.2016 asti. Hintaan 190 euroa sisältyy työpajojen koulutus neljänä päivänä huippukouluttajan johdolla, koulutusmateriaalit, lounaat, Nordklang16-ohjelmakirja ja Nordklang16-laulukirja. Lisää tietoa: www.mieskuoro.fi/Nordklang16.pdf Ilmoittautuminen ja lippuvaraukset: www.nordklang.fi 

Oktoberfest eri puolilla Suomea 15.10.2016

Suomen Mieskuoroliitto kutsuu jäsenkuoronsa järjestämään Oktoberfest-tapahtumia eri puolilla Suomea lauantaina 15.10.2016. Tavoitteenamme on koko Suomen kattava ketju mieskuorotapahtumia lokakuun puolivälissä.

Toimi näin: neuvottele teemaan sopivan olutravintolan tai pubin kanssa tapahtuman järjestämisestä omalla paikkakunnalla. Sovi juomatarjoiluista ja mahdollisista ruokajärjestelyistä ja kerää tarvittaessa ilmoittautumiset ennakkoon. Varmista myös, että ravintolassa saa laulaa. Laulun lomassa vaihdellaan mieskuorokuulumisia ja nautitaan teeman mukaisesti hieman huurteista kunkin oman valinnan mukaan. Kun suunnitelmat ovat valmiina, ilmoita oman paikkakuntasi Oktoberfestin tiedot liittoon. Tapahtuman voi toki järjestää vain oman kuoron kesken, mutta mukaan kannattaa kutsua esimerkiksi liiton aluevaltuutetun avustuksella myös muita lähialueen mieskuorolaisia. Oktoberfest on myös mainio tilaisuus houkutella mukaan mieskuorotoimintaan uusia laulajia ja kiinnostunutta yleisöä!

Talvipäivät Helsinki–Tallinna-risteilyllä 4.–5.3.2017

Liiton seuraavat Talvipäivät järjestetään 4.–5.3.2017 Helsinki–Tallinna-risteilyllä. Tapahtuma on tällä kertaa seminaarimuotoinen ja suunnattu erityisesti jäsenkuorojen puheenjohtajille, taiteellisille johtajille ja muulle hallintoväelle, mutta toki kaikki mieskuorolaiset aveceineen ovat lämpimästi tervetulleita matkaan mukaan. Lisätietoja tapahtumasta, osallistumismaksuista ja ilmoittautumisesta on luvassa viimeistään alkusyksyllä 2016, seuraa tiedotustamme verkkosivujen ja Facebookin kautta!

Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat Hämeenlinnassa 12.–14.5.2017


Sulasolin viiden vuoden välein järjestettävät Laulu- ja soittojuhlat valtaavat Hämeenlinnan ensi keväänä 12.–14.5.2017. Tapahtuma on Suomen Mieskuoroliiton vuoden 2017 päätapahtuma, ja se on myös virallinen Suomi 100 vuotta -juhlatapahtuma. Laulu- ja soittojuhlille odotetaan kaikkiaan noin 
3 000–4 000 osallistujaa, ja toivomme mukaan myös näyttävän mieskuoroedustuston. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan vuoden loppuun mennessä: www.laulujuhlat.fi 

Ribe Korfestival Tanskassa 2.–4.6.2017

Tanskalainen mieskuoro Ribe Mandskor toivottaa suomalaiset mieskuorot lämpimästi tervetulleiksi järjestämälleen kuorofestivaalille Tanskan Esbjergissä sijaitsevaan Ribeen 2.–4.6.2017. Tapahtumassa ei ole kilpailua eikä järjestäjän lupauksen mukaan myöskään pitkiä puheita, vaan tapahtuma keskittyy ennen kaikkea laulamisen iloon ja toisten kuoroharrastajien tapaamiseen. Tapahtuman ilmoittautuminen päättyy 1.6.2016. Lue lisää: www.ribemandskor.dk/Korfestival/RK_2017/Invitation%20engelsk%202017.pdf

Jäsenkirje tulostusystävällisessä muodossa: pdf