Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Huomionosoitukset

Liiton ruusukkeet

Suomen Mieskuoroliiton sääntöjen mukaan liiton jäsenkuoroissa suoritetun pitkäaikaisen toiminnan perusteella annetaan tunnustukseksi ruusukkeita. Ruusukkeen saamiseen vaaditaan, että laulaja on suorittanut liiton laulajamerkin. Ruusuketta anotaan erillisellä vuosiruusukeanomuksella, jonka voi ladata alla olevasta linkistä. Anomuslomaketta voi myös tilata liiton toimistosta. Ruusuketta käytettäessä sen keskelle kiinnitetään korkein suoritettu laulajamerkki.

Vuosiruusukeanomuslomake (doc)

Liiton merkit ja kunnianosoitukset

Suomen Mieskuoroliiton sääntöjen mukaan liiton hallitus voi myöntää liiton ansiomerkin tai erityisansiomerkin sellaiselle liittoon kuuluvan jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on suorittanut liiton laulajamerkin ja joka on ansiokkaasti osallistunut jäsenyhdistyksen tai liiton toimintaan, tai henkilölle, jonka liiton hallitus muuten katsoo toimineen ansiokkaasti mieskuorotoiminnan hyväksi. Liiton hallitus voi myöntää liiton standaarin jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustukseksi toiminnasta liiton päämäärien hyväksi tai muusta perustellusta syystä. Liiton hallitus voi myöntää elämäntapamerkin anomuksesta sellaiselle Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenelle, joka on aktiivisesti laulanut Liiton jäsenkuorossa vähintään 25 vuoden ajan. 

Ansiomerkkiä, erityisansiomerkkiä, elämäntapamerkkiä ja standaaria haetaan erillisellä huomionosoitusanomuksella, jonka voi ladata alla olevasta linkistä. Anomuslomaketta voi myös tilata liiton toimistosta.

Huomionosoitusanomus ansiomerkille, erityisansiomerkille, elämäntapamerkille ja standaarille (doc)


Lisätietoja huomionosoituksista Suomen Mieskuoroliiton merkkiohjesäännössä.