Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Säännöt

Suomen Mieskuoroliitto ry
Talvipäivät 23.–25.3.2018 Mikkeli

Lauluyhtyekilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä
1 § Kilpailun järjestää Suomen Mieskuoroliitto ry.

Aika ja paikka
2 § Kilpailu järjestetään Mikkelissä Konserttitalo Mikaelin Martti Talvela -salissa lauantaina 24.3.2018.

Osallistujat
3 § Kilpailuun voi osallistua a cappella -kvartetti tai -lauluyhtye, jossa on 3–8 jäsentä. Kunkin laulajan tulee laulaa pääsääntöisesti yksin omaa stemmaansa. Kvartetin tai lauluyhtyeen jäsenten tulee olla miehiä tai poikia. Kukin laulaja voi laulaa vain yhdessä lauluyhtyeessä.

Ohjelmisto
4 § Kilpailuesityksen kokonaiskesto on siirtymisineen enintään 10 minuuttia. Ohjelmisto on vapaa, ja se voi edustaa mitä tahansa musiikkityyliä. Kilpailuteosten tulee olla muuten säestyksettömiä, mutta säveltasottomien lyömäsoitinten käyttö on sallittua.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
5 § Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.mieskuoro.fi. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2018. Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot:
- kvartetin tai yhtyeen nimi 
- jäsenten nimet ja stemmat
- kuorot, joihin kvartetin tai yhtyeen jäsenet kuuluvat
- yhteyshenkilön yhteystiedot
- kilpailuohjelmisto (teoksen nimi, säveltäjä, sanoittaja ja sovittaja)
Kilpailuohjelmiston nuotit on toimitettava Suomen Mieskuoroliiton toimistoon viimeistään 28.2.2018.

6 § Osallistumismaksu on 100 euroa ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Mieskuoroliiton tilille FI36 1271 3000 0836 46 (SWIFT: NDEAFIHH). Mikäli kvartetti tai yhtye peruu osallistumisensa, ei osallistumismaksua palauteta.

7 § Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajata osallistujien määrää, mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 12. Osallistujat valitaan tällöin ilmoittautumisjärjestyksessä. Määräajan jälkeen tulleet ilmoittautumiset käsittelee Suomen Mieskuoroliiton liittohallitus.

Kilpailujärjestys
8 § Kilpailijat laulavat arvotussa järjestyksessä. Kilpailujärjestys ja aikataulu ilmoitetaan osallistujille viimeistään viikkoa ennen kilpailua.

Tuomaristo
9 § Kilpailun järjestäjä nimittää asiantuntevan ja puolueettoman tuomariston, johon kuuluu kolme jäsentä ja sihteeri. Tuomaristo jakaa kilpailun palkinnot ja sijoitukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.

10 § Tuomaristo kiinnittää työskentelyssään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
- sävelpuhtaus
- sointi
- artikulaatio
- rytmiikka
- nyansointi
- fraseeraus
- esittäminen
- kokonaisilmaisu 
- esityksen kesto (enimmäiskeston ylitys)
Kukin osallistuva kvartetti tai lauluyhtye saa tuomaristolta kirjallisen palautteen suorituksestaan.

Palkinnot
11 § Palkintoina jaetaan yhteensä 2 000 euroa: ensimmäinen palkinto 1 000 euroa, toinen palkinto 600 euroa ja kolmas palkinto 400 euroa. Tuomaristo voi myös jakaa palkinnot toisin. Lisäksi jaetaan kolme erikoispalkintoa:
- erikoispalkinto parhaalle poikayhtyeelle
- Saken Kannu -kiertopalkinto Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuoron laulajista koostuvalle kvartetille tuomariston määräämillä myöntöperusteilla
- erikoispalkinto parhaalle tulkinnalle laulusta, joka sisältyy Suomen Mieskuoroliiton julkaisemiin nuottikokoelmiin POP1 (Kauniit ja rohkeat) tai POP2 (Nousu ja tuho).

Muuta
12 § Kilpailussa tulee käyttää vain laillista nuottimateriaalia. Järjestäjillä on oikeus halutessaan tarkistaa käytetyn nuottimateriaalin laillisuus.

13 § Kilpailun osallistujat maksavat matka-, majoitus- ja ateriakustannuksensa itse.

14 § Yleisöllä on oikeus seurata kilpailua.

15 § Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus äänittää, radioida, televisioida, lähettää verkossa, valokuvata ja tallentaa kaikkia kilpailuun kuuluvia esityksiä ja konsertteja ilman eri korvausta.

16 § Tuomariston nimeämät yhtyeet ovat velvollisia esiintymään ilman eri korvausta Talvipäivien gaalakonsertissa 24.3.2018.


Suomen Mieskuoroliitto ry:n hallitus on vahvistanut säännöt 9.4.2017.