Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Laulajamerkkien suoritusohjeet

YLEISTÄ

1. Koe perus- ja taitomerkin saamiseksi suoritetaan siinä kuorossa, johon suorittaja kuuluu tai kuoron suostumuksen perusteella jossakin muussa Liiton jäsenkuorossa. Koetta valvoo kuoron asettama tutkintolautakunta. Taitomerkin suorituksessa tulee lisäksi olla läsnä jonkin toisen jäsenkuoron kuoronjohtaja tai Liiton musiikkilautakunnan jäsen. Perus- ja taitomerkki voidaan myös suorittaa Liiton musiikkilautakunnan asettamalle lautakunnalle esim. kuorokursseilla. Mestarimerkin suorittamisesta on ilmoitettava Liitolle, joka määrää kokeen ajan ja paikan. Mestarimerkki suoritetaan aina Liiton musiikkilautakunnan asettamalle tutkintolautakunnalle.

2. Kokeeseen laulajamerkin saamiseksi voi samalla kertaa osallistua neljä laulajaa, kuitenkin vain yksi kustakin äänestä. Mikäli lautakunta katsoo tarpeelliseksi, voivat avustajat laulaa puuttuvat äänet tai ne voidaan soittaa esim. pianolla.

3. Kokelas esittää arvalla valitut koelaulut valitsemassaan järjestyksessä. Lauluista tulee osata kaikki yleisesti käytössä olevat säkeistöt. Laulut on esitettävä alkuperäiskielellä tai suomeksi. Lauluista, joihin sisältyy soolo, tulee osata kuoron osuus.

4. Kokeessa on riittävällä tavalla tutkittava suorittajan taito. Osaamistaso on riittävä, mikäli kokelas pystyy vastaamaan yksin omasta äänestään musiikillisesti tyydyttävällä tavalla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää esityksen musikaalisuuteen, eikä pelkkä nuottien ja sanojen opetteleminen riitä.

5. Kaikissa merkkisuorituksissa tulee käyttää laillista nuottimateriaalia.

6. Merkkien suoritustilaisuudesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee tentin aika ja paikka, tenttijöiden nimet, tutkintolautakunnan kokoonpano sekä esitetyt koelaulut. Pöytäkirja tulee toimittaa Liittoon merkkitilauksen yhteydessä.

7. Uudet merkkikokonaisuudet tulevat voimaan perus- ja taitomerkin osalta 13.3.2004, mestarimerkin osalta 9.3.2007.

PERUSMERKKI

Perusmerkkiä suoritettaessa on osattava ulkoa määrätyt 40 laulua. Kokeessa on näistä laulettava ulkoa viisi arvottua laulua.

TAITOMERKKI

Taitomerkin on oikeutettu suorittamaan jokainen, joka on suorittanut perusmerkin. Taitomerkkiä suoritettaessa on osattava ulkoa perusmerkkivaatimuksiin kuuluvat 40 laulua sekä 40 taitomerkkivaatimuksiin kuuluvaa laulua. Taitomerkkilauluissa kokelas voi halutessaan käyttää nuotteja. Kokeessa taitomerkkilauluista kuulustellaan seitsemän arvottua laulua. Jos perusmerkin suorittamisesta on kulunut yli kaksi vuotta, on kokelaan lisäksi laulettava taitomerkkitentissä ulkoa kolme arvottua laulua suorittamastaan perusmerkkikokonaisuudesta.

MESTARIMERKKI

Mestarimerkkitentissä laulajalta edellytetään ohjelmiston moitteettoman teknisen hallinnan lisäksi hyvään yhtyelauluun tarvittavia äänenkäytöllisiä valmiuksia, kuten soinnin puhtautta, esityksen musikaalisuutta, tyylilajin hallintaa sekä erityisesti oman äänen sovittamista osaksi kvartettikokonaisuutta. Tämän johdosta mestarimerkki suositellaan harjoiteltavaksi ja suoritettavaksi kvartetissa.

Pakollisten 22 laulun lisäksi mestarimerkkitentin suorittajan tulee valita kolme vapaavalintaista mestarimerkkitasoiseksi arvioimaansa teosta. Vapaavalintaiset laulut voivat edustaa mitä tahansa yhtyelauluun soveltuvia tyylilajeja.

Vapaavalintaisten laulujen nuotit tulee toimittaa Liiton toimistoon vähintään kolme kuukautta ennen sovittua tenttiaikaa. Vastaus tenttijöille laulujen sopivuudesta annetaan kuukauden kuluessa niiden saapumisesta Liitolle.

Tenttitilaisuudessa yhteensä 25 laulusta arvotaan viisi tentittävää kappaletta, jotka esitetään suorittajan valitsemassa järjestyksessä. Kaikki laulut saa halutessaan esittää nuoteista.

Tutkintolautakunta kuulustelee jokaiselta suorittajalta arvotuissa lauluissa esiintyviä esitysmerkintöjä ja musiikkisanastoa.

Tenttitilaisuudessa äänenanto tapahtuu ääniraudan avulla niin, että kukin suorittaja antaa äänet vähintään yhteen arvottuun teokseen.

Mestarimerkkitentissä edellytetään perus- ja taitomerkkien suorituksia ja kyseisten ohjelmistojen hallintaa. Kaikissa mestarimerkkitenteissä tentitään 2 arvottua perusmerkkilaulua sekä 3 arvottua taitomerkkilaulua. Taitomerkkiohjelmiston voi laulaa nuoteista, sen sijaan perusmerkkilaulut tulee osata ulkoa.

MUUTA

Liitto julkaisee perus- ja taitomerkkiohjelmiston sekä mestarimerkkiohjelmiston pakolliset laulut erillisinä nuottikirjoina. Kaikkien merkkilaulujen kirjoja ja nuotteja on saatavissa Liiton toimistosta tai Sulasolista. Liiton jäsenkuorojen on pidettävä huolta siitä, että sen harjoituksissa ja konserteissa käyttämä nuottimateriaali on laillista. Tietoja sävellysten kustantajista ja nuottien kopiointiin liittyvistä laillisuuskysymyksistä saa Liiton lisäksi esimerkiksi Teostosta.