Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Regler

VI INTERNATIONELLA LEEVI MADETOJA-MANSKÖRSTÄVLINGEN

REGLER


PLATS OCH TID
Den VI Internationella Leevi Madetoja-manskörstävlingen ordnas i Tammerforshuset (Yliopistokatu 55, Tammerfors) lördagen den 18 april 2015.

DELTAGARE
Tävlingen omfattar en internationell serie, en nationell serie och en kavalkadserie. Utländska körer och professionella sångare kan delta enbart i den internationella serien. Finländska amatörkörer kan delta i vilken som helst av serierna.

Tävlingsarrangören har rätt att begränsa antalet deltagande körer i de olika serierna. Deltagarna bekräftar i anmälningsordning.

TÄVLINGSPROGRAM
Den internationella serien
Körens repertoar får ta högst 15 minuter i anspråk inklusive förflyttningar. Repertoaren ska vara a cappellamusik, men i verken kan även slaginstrument utan tonhöjd förekomma. Repertoaren är fri, men den ska innehålla:
  • som obligatoriskt verk Leevi Madetoja: Hiiren peiaat (Mössets begravningskalas) op. 62:3, 1925 (utgivare: Ylioppilaskunnan Laulajat, försäljare: Sulasols notbutik, , tfn +358-10-8200221)
  • ett verk av en nu levande kompositör från körens hemland
Repertoarens språk är fritt även för det obligatoriska verkets del.

Den nationella serien

Körens repertoar får ta högst 15 minuter i anspråk inklusive förflyttningar. Repertoaren ska vara a cappellamusik, men i verken kan även slaginstrument utan tonhöjd förekomma. Repertoaren är fri, men den ska innehålla:
  • som obligatoriskt verk Leevi Madetoja: Soita somer, helkä hiekka (Klinga grus, och sand, du klirra) op. 33:5,1917 (utgivare: Ylioppilaskunnan Laulajat, försäljare: Sulasols notbutik, , tfn +358-10-8200221)
  • ett verk av en nu levande finländsk kompositör
Repertoarens språk är fritt även för det obligatoriska verkets del.

Kavalkadserien
Körens repertoar får ta högst 10 minuter i anspråk inklusive förflyttningar. Kören får genast efter sitt uppträdande muntlig kritik av juryn. Repertoaren kan innehålla ackompanjerande instrument som kören själv svarar för. Repertoaren är fri, men den ska innehålla:
  • som obligatoriskt verk en valfri manskörskomposition av Leevi Madetoja
Repertoarens språk är fritt även för det obligatoriska verkets del.

ANMÄLAN
Anmälan till tävlingen ska ske senast 31.12.2014 på e-blanketten på webbadressen www.mieskuoro.fi/madetoja2015. Anmälningsblanketten öppnas 1.1.2014.

Dessutom ska kören senast 31.12.2014 skicka följande dokument till arrangören på e-postadressen :
  • en presentation av kören på finska, svenska eller engelska (filformat doc, docx eller pdf)
  • en presentation av körens dirigent på finska, svenska eller engelska (filformat doc, docx eller pdf)
  • 2 st. fotografier av kören (filformat jpg, bredd minst 1 500 pixel)
  • 2 st. fotografier av körens dirigent (filformat jpg, bredd minst 1 500 pixel)
och per post till Suomen Mieskuoroliitto, Klarinettvägen 6-8, FI-00420 Helsingfors:
  • lagliga noter (utgivna noter i original eller manuskriptkopior som godkänts av kompositören) till körens tävlingsrepertoar.

DELTAGARAVGIFT
Tävlingens deltagaravgift är i den internationella serien 400 euro, i den nationella serien 300 euro och i kavalkadserien 200 euro. Deltagaravgifterna faktureras när anmälningstiden gått ut.

Om kören annullerar sitt deltagande returneras inte deltagaravgiften. Kören svarar själv för sina rese-, inkvarterings- och övriga kostnader.

JURY
Förbundsstyrelsen för Finlands Manskörsförbund (Suomen Mieskuoroliitto) utnämner för varje serie en jury som utöver ordföranden har minst två medlemmar.

Alla tävlande får efter tävlingen skriftlig respons av juryn.

TÄVLINGSORDNING OCH GALAKONSERT
Tävlingsarrangören lottar i varje serie ut i vilken ordning de tävlande framträder. Deltagarna får den exakta tävlingstidtabellen senast en månad före tävlingen.

De körer som juryn väljer ut till tävlingens galakonsert i Tammerforshuset på lördagskvällen 18.4.2015 är skyldiga att framträda på konserten utan separat ersättning.

PRISER
Tävlingens prissumma är i den internationella serien totalt 5 000 euro och i den nationella serien totalt 2 500 euro. I kavalkadserien delas penningpriser inte ut. I tävlingen kan även specialpriser som godkänts av förbundsstyrelsen för Finlands Manskörsförbund delas ut.

NOTMATERIAL
Enbart lagliga noter får användas i tävlingen (utgivna noter i original eller manuskriptkopior som godkänts av kompositören). Arrangören har rätt att kontrollera noternas laglighet.

UPPTAGNING
Tävlingsarrangören har obegränsad rätt att utan separat ersättning spela in, fotografera och videofilma samt sända ut i radio, television och på nätet alla framföranden och konserter som hörs i tävlingen. Tävlingsarrangören kan även överlåta vilken som helst av nämnda rättigheter till annan part.


Förbundsstyrelsen för Finlands Manskörsförbund har fastställt reglerna 9.2.2013. Reglernas originalspråk är finska och förbundsstyrelsen för Finlands Manskörsförbund avgör tolkningen av reglerna med stöd av den finskspråkiga versionen.


Mer information om tävlingen:
www.mieskuoro.fi/madetoja2015
Finlands Manskörsförbunds verksamhetsledare Aino Herranen: , tfn +358-10-8200236, fax +358-10-8200222